Välsignad är HERREN i evighet!

Amen,  amen. 

Psaltaren 89:53