Låt er inte bli vilseförda.  Gud driver man inte med, för vad en människa sår, det ska hon också skörda. 

Galaterbrevet 6:7