Pröva vad som är behagligt för Herren. 

Efesierbrevet 5:10