Mitt folk går under av brist på kunskap. 

Hosea 4:6