Jag är betryckt och fattig, men Herren tänker på mig.  Du är min hjälp och befriare.  Min Gud, dröj inte! 

Psaltaren 40:18