Må Gud vara nådig mot oss och välsigna oss, må han låta sitt ansikte lysa över oss.

Psaltaren 67:2