Men framför allt, klä er i kärleken, som är fullkomlighetens band. 

Kolosserbrevet 3:14