Men de rättfärdiga är glada, de fröjdar sig inför Gud och jublar av glädje. 

Psaltaren 68:4