Men härlighet, ära och frid åt var och en som gör det goda, juden först men också hedningen. 

Romarbrevet 2:10