Med sina fjädrar täcker han dig,

under hans vingar finner du tillflykt. 

Hans trofasthet är sköld och skärm. 

Psaltaren 91:4