Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud-er andliga gudstjänst. 

Romarbrevet 12:1