Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.  Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han jämna dina stigar. 

Ordspråksboken 3:5-6