För att leva är för mig Kristus och döden en vinst. 

Filipperbrevet 1:21