Dina dagars tal ska jag göra fullt. 

Andra Moseboken 23:26