Israel har förkastat det som är gott, därför ska fienden förfölja dem. 

Hosea 8:3