Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet och han blev kallad Guds vän. 

Jakobs brev 2:23